Hem / Products / Ventilation / Modular Units /
Beskrivning
Storlekar
Tilluftsflöde
Funktionella komponenter
Olika Utföranden
Dokumentation


FILTER
Line

Panel förfilter
› Panelfilter med ram i galvaniserad stålplåt och syntetiskt filtermedia i klass G4.
› Enkelt att skjuta in filter.
› Temperaturbeständig upp till 110°C.

Påsfilter
› Påsfilter med ram i galvaniserad stålplåt och syntetiskt filtermedia i klass M5, F7 och F9.
› Enkelt att skjuta in filter.
› M5 temperaturbeständig upp till 110°C, F7 och F9 upp till 80°C.

EPA / HEPA filter
› Effektivt partikelfilter för luft (EPA) - klass E10, E11 eller E12.
› Högeffektivt partikelfilter för luft (HEPA) -klass H13 eller H14.
› Mycket högeffektiv slutlig filtrering i luftkonditioneringssystem.
› Speciallackerad ram i galvaniserad stålplåt.
› MDF filterram med separat aluminium och fiberglas media.
› Temperaturbeständig upp till 100°C.

Aktivt kolfilter
› För rening av luft från skadliga gaser, ånga och lukter från kök, museum, sjukhus, laboratorium, kemisk industri, flygplatser, bensinstationer mm.
› Hållare i galvaiserad stålplåt fyllda med obehandlat kol.
› Ram i galvaniserad stålplåt.
› Klarar temperaturer upp till 70°C.
› Min kontakttid beror på applikation - 0.05s till 1.0s.
› Förfiltrering med F7 filter är nödvändigt.

Fettfilter
› Filter för att ta bort fett eller grovt damm. Används i frånluftssystem i kök eller som förfilter i luftkonditioneringssystem.
› Panelfilter med nät i aluminium.
› Enkelt att skjuta in filter.
› Filtersektion med fettråg.
› Temperaturbeständig upp till 200°C.


FLÄKTAR
Line

Med PM motor
› Effektivitetsklass IE4 (IEC 60034-30).
› Permanentmagnet EC-motor.
› Högsta möjliga effektivitet (överskrider EC-motor med upp till 10%).
› Låga förluster: högeffektiv motor, optimal fläkt ger hög energibesparing.
› 100% reglerbarhet.
› Mycket låg ljudgenerering.
› Fritt flöde genom impeller.
› Långa serviceintervaller.
› Hög reglernoggrannhet.
› Extremt hög systemverkningsgrad.

Med EC motor
› Effektivitetsklass IE4 (IEC 60034-30).
› DC motor med elektronisk kommutering.
› 100% reglerbarhet.
› Låg ljudgenerering.
› Högeffektiv, även vid lägre belastning.
› Lätt att rengöra enkelt att komma åt alla komponenter.
› Hög driftsäkerhet och lätt att underhålla.
› Mycket långa serviceintervaller.
› Hög reglernoggrannhet.

Med AC motor
› Höga fläkteffektivitetsnivåer.
› Hög tryckökning möjlig.
› Lågt ljudutsläpp.
› Fram- eller bakåtböjda fläkthjul.
› Mycket långt serviceintervall.

Remdriven fläkt
› Höga fläkteffektivitetsnivåer.
› Hög tryckökning möjlig.
› Lågt ljudutsläpp.
› Fram- eller bakåtböjda fläkthjul.
› Livslängd på minst 40,000 timmars drifttid på fläkt och motor, minst 25,000 timmar för remmen.

ATEX fläkt
› Explosionssäker konstruktion uppfyller kraven enligt direktiv 94/9/EU (ATEX 95), i enlighet med enhetsgrupp II, 2G, 3G,explosionsgrupp IIB, och kan användas i zon 1 och 2.


Vatten / Ånga VÄRMEBATTERI
Line

› Kopparrör och aluminiumlameller.
› Max. drifttryck: 16 bar vid max. drifttemperatur på 100°C.
› Max. drifttryck: 10 bar vid max. drifttemperatur på 150°C.
› Flera olika värmebatterier, klarar kraven till de flesta applikationer.
› Möjligt att välja specialbatterier.


El VÄRMEBATTERI
Line

› Lång livslängd 3-fas (3 x 230V, 3 x 400V) värmeelement.
› Två termiska överhettningsskydd.
› Uppvärmning i steg.


Gas VÄRMEBATTERI
Line

› Lämpligt för tilluftsaggregat, uppvärmning av luft i industri- och komersiellalokaler som har naturgas.
› Utrustad med modulerande gasfläktbrännare för naturgas.
› Kort uppvärmningstid, mycket ekonomisk.
› Tillverkat i korrosionsresistant rostfritt stål, latent värme från kondensation av avluftgas kan användas i uppvärmningssyfte.


KYLBATTERI
Line

› Två olika typer av kyla: vatten eller DX.
› Kopparrör och aluminium lameller.
› Max. drivtryck: 16 bar vid max. drifttemperatur 100°C (vatten).
› Max. drivtryck: 10 bar vid max. drifttemperatur 150°C (vatten).
› Max. drivtryck: 22 bar vid max. drifttemperatur 100°C (DX).
› Kylsektionen har dropp eliminator och kondenstråg i rostfritt stål för vatten dränering.
› I det breda sortimentet finns kylbatterier som uppfyller kraven förde flesta applikationer.
› Möjligt att välja specialbatterier.


BEFUKTARE
Line

› Ökar fukten i tilluften.
› Evaporativ eller ångbefuktning.
› Möjligt att kyla luft med evaporativ befuktare.
› Fungerar med normalt kranvatten.
› Låg energiförbrukning.
› Hygienisk och servicevänlig.


Rotor
Line

› Verkningsgrad upp till 85%.
› Fuktöverföring.
› Aluminium rotor med ram i galvaniserad stålplåt.
› Speciell beläggning för olika applikationer: kondensation, kondensation (epoxy behandlad), kondensation(aluminiumlegering), hygroskopisk, sorption.
› Utrymmessparande installation.
› Lämplig för höga luftflöden.
› Kan utrustas med hastighetsreglering (0- 10V signal).
› Ingen risk för frysning eller kondensation.
› Låga tryckförluster.


Korsströmsväxlare
Line

› Verkningsgrad upp till 75%.
› Separata luftvägar, nästan ingen överföring av fukt, ingen blandning av luft.
› Minimalt underhåll.
› Inga rörliga delar.
› Frysskydds funktion.
› Reglering av by-passpjäll: sommarfunktion, etc.
› Värmeväxlare i aluminium.
› Aluminium eller epoxybehandlade lameller.
› Dropptråg i rostfritt stål.
› Stora dörrar vilket förenklar inspektion och service.


Motströmsväxlare
Line

› Verkningsgrad upp till 94 %.
› eparata luftvägar, nästan ingen fuktöverföring, ingen blandning av luft.
› Minimalt underhåll.›Inga rörliga delar.
› Reglering av by-passpjäll: sommarfunktion, etc.
› Värmeväxlare i aluminium.
› Aluminium eller epoxybehandlade lameller.
› Kompakt, effektiv och ekonomisk för små och mellanstora luftflöden.
› Dropptråg i rostfritt stål.
› Stora dörrar vilket förenklar inspektion och service.


Batteriåtervinning
Line

› Verkningsgrad upp till 80%.
› Energiöverföring via cirkulerande media.
› Till- och frånluftsdel kan vara åtskilda.
› Kan installeras i existerande utrustning.
› Kompakt konstruktion.
› Ingen blandning av luftflöden.
› Kräver litet utrymme.


Blandningssektion
Line

› För blandning av luft.
› Perfekt för energisnål cirkulation.
› Värmeöverföring genom att blanda från- och tilluft.
› Avstängning eller cirkulation.


Spjäll
Line

› För reglering eller avstängning.
› Aluminiumblad med gummitätning.
› Motroterande spjällblad med dubbelplåtskonstruktion.
› Lämpliga inom temperaturområde från -40°C till 80°C.
› Täthetsklass spjäll: 2/4.
› Med eller utan hölje.


Ljuddämpare
Line

› Absorberar ljud via bafflar fyllda med mineralull.
› Sektionslängd: från 600 till 1800 mm.
› Minimala tryckförluster.
› Utan hölje som tillval.
› Består av hölje och sektionsvägar i perforerad plåt.
› Väggar fyllda med mineral ull.


Servicesektion
Line

› För inspektion och underhåll.
› Kan användas för att integrera speciella komponenter i aggregatet.
› Med eller utan inspektionsfönster.
› Med eller utan belysning.›Längd från 300 upp till 2000 mm.


Reglering
Line

Styrutrustningen kan anpassas efter kundbehov. AmberAir aggregaten är konfigurerade och testade med alla nödvändiga komponenter från fabrik. Styrutrustningen uppfyller kraven enligt EU direktiven (MD, EMC och LVD) och är CE-märkta. AmberAir är den perfekta lösningen för både små installationer med enkel reglering och större installationer med krav på datakommunikation. Aggregaten är fristående och kräver ingen större elinstallation på plats. Styrutrustningen är redo att startas så fort aggregatet är installerat (plug-and-play). Styrutrustningen kan byggas in i aggregatet, utanpåliggande eller i ett separat automatikskåp. Siemens (med POL871; POL822; POL 895 kontrollpaneler), Regin (ED9200; E3-DSP ) eller MCB (Stouch) reglersystem finns att välja mellan. AmberAir reglermöjligheter:
› Inomhus/utomhus utförande (upp till IP65).
› PC reglering via Modbus (RS485); TCP/IP; LON; BACNet MSTP; Mbus; BACNet IP; Web; KNX.
› Behovsstyrning: CO2, Fukt, Konstant tryck.
› En eller två kontrollpaneler kan anslutas.
› Plug and play – alla komponenter är testade och anslutna.
› Ställdon för värme/kyla (vatten).
› Filtervakt (PS 600B).
› Motoriserade för tillufts-, avlufts- och blandningsspjäll.
› Sensorer för olika parametrar.
› Brand termostat.
› Externa brytare.
› Sensorer på kanal/rum för nattkyla.
› Frysskydd för värmebatteri.
› Rök detektor och brandspjäll med tillhörande reglerutrustning.