Hem / Products / Ventilation / Modular Units /
Beskrivning
Storlekar
Tilluftsflöde
Funktionella komponenter
Olika Utföranden
Dokumentation


AmberAir N
Line

Tilluftsaggregat, tillföra frisk luft till utrymmen. Aggregat kan bestå av fläkt, värmebatteri (el, vatten, gas eller ånga), kylbatteri (vatten eller DX), befuktare (ånga eller evaporativ), filter, cirkulationsdel, ljuddämpare och automatik. Servicesektion och spjäll kan väljas till.


AmberAir C
Line

Värmeåtervinningsaggregat med ko rsströmsväxlare. Aggregatet kan bestå av fläktar, värmebatteri (vatten, el, gas eller ånga), kylbatteri (vatten eller DX), befuktare (ånga eller evaporativ), filter, cirkulation, ljuddämpare och automatik. Servicesektion och spjäll kan väljas till.


AmberAir R
Line

Värmeåtervinningsaggregat med roterande växlare. Aggregatet kan bestå av fläktar, värmebatteri (vatten, el, gas eller ånga), kylbatteri (vatten eller DX), befuktare (ånga eller evaporativ), filter, cirkulation, ljuddämpare och automatik. Servicesektion och spjäl l kan väljas till.


AmberAir CX
Line

Värmeåtervinningsaggregat med motströmsväxlare. Aggregatet kan bestå av fläktar, värmebatteri (vatten, el, gas eller ånga), kylbatteri (vatten eller DX), befuktare (ånga eller evaporativ), filter , cirkulation, ljuddämpare och automatik. Servicesektion och spjäll kan väljas till.


AmberAir RR
Line

Värmeåtervinningsaggregat med batteriåtervinning. Aggregatet kan bestå av fläktar, värmebatteri (vatten, el, gas eller ånga), kylabtteri (vatten eller DX), befuktare (ånga eller evaporativ), filter, cirkulation, ljuddämpare och automatik. Servicesektion och spjäll kan väljas till.